digitalme

Digital Me

Regelmatig is Marcelvangalendesign betrokken bij de werkzaamheden van Digital Me. Digital Me is het eerste bedrijf dat software en consultancy biedt voor implementatie en het gebruik van de Qiy Standaard.

De Qiy Foundation biedt iedereen via de Qiy Standaard en de Qiy Trust Principes een mensgerichte oplossing om toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens en om deze te beheren en te delen, oftewel digitale zelfbeschikking. Omdat je als mens ook recht hebt op controle, overzicht en inzicht in de digitale wereld. Een maatschappelijk verantwoord doel waar wij 100% achter staan en daarom werken we ook graag samen met Digital Me.

Voor Digital Me hebben we het ontwerp van het logo en de huisstijl verzorgd en verzorgen we onder andere ook het ontwerp en de uitvoer van de website. Verder wonen we workshops, meetings en projecten bij. Digital Me doet dit vaak in samenwerking met de Qiy Foundation en Marcelvangalendesign. Onze rol hierbij is creative consultancy en ondersteuning van het begrijpen van Qiy, waarbij concept en communicatie voorop staan en ontwerp en het uitvoeren van demo’s een gevolg is.

www.digital-me.nl

Lees meer

De visie van de Qiy Foundation is dat de positie van de mens in de digitale wereld gelijk zou moeten zijn aan de positie van de mens in de fysieke wereld. Menselijke waarden en handelen in overeenstemming met de menselijke maat zijn belangrijke uitgangspunten.

De missie van de Qiy Foundation is om mensen de controle over hun gegevens te geven en deze te faciliteren om slimme dingen mee te doen. Dit geldt voor data die ze zelf produceren en data die van derden af komt.

De visie en de missie wordt uitgevoerd in een open standaard en een set van regels en voorschriften onder leiding en toezicht van een dienst: de Qiy Foundation, die onafhankelijk wordt bestuurd.

In november van 2015 is de eerste Qiy Connect app (een applicatie die gebruik maakt van de Qiy Standaard) gelanceerd die een stukje van het Qiy principe uitlegt; Dappre.

Naast Qiy voelt de Qiy Foundation zich verantwoordelijk voor privacy bewustwording en hebben zij het initiatief Respect Privacy opgericht.

digitalme-banner_01 digitalme-banner_02 digitalme-banner_03 digitalme-banner_04

Tags: , , , , , , ,