nummer 06  |  Juli 2018 Open in browser
MVG Mailing
Een innovatief drijfmiddel voor de allerjongste zwemmers


MarcelvangalenDesign is in samenwerking met Hoogers Product Development een zweminnovatie aan het ontwikkelen, bedoeld om kinderen beter en sneller te leren zwemmen. Het is een uniek product dat gebruik maakt van sensor-technologie in combinatie met draadloze communicatie en dataverzending in een zwemomgeving.
Conceptschets
Conceptschets
Met veel plezier leren zwemmen


Zwemmen is leuk, gezond en is een sport zonder nadelen. Weinig andere activiteiten hebben zo’n gunstig effect voor je hele lijf. Op een plezierige manier leren zwemmen draagt bovendien bij aan de veiligheid van kinderen.

Het primaire doel van dit bijzondere zwemvest is dat kinderen beter en sneller leren zwemmen waarbij tegelijkertijd het zwemplezier wordt vergroot. Het comfortabel zittende zwemvest oogt modieus en is uitgerust met diverse sensoren waardoor verschillende waarden kunnen worden gemeten:
  • Versnelling
  • Richting
  • Rol (hoe schuin ligt de zwemmer in het water)
  • De kanteling (hoe ver hangt de zwemmer voorover)
  • Hartslag
Deze meetwaarden geven ondersteuning aan de zwemleraar, de coach of ouders. Aan de kant of achteraf kan men daarmee zien waar de grootste verbeterpunten voor de zwemmer zitten. Deze meetwaarden kunnen in de toekomst natuurlijk ook gebruikt worden om de prestaties van topsporters naar een hoger niveau te brengen.
Conceptschets
Conceptschets
Sensoren en spelelementen


Het zwemvest is op afstand goed te zien door de ledlampjes die in verschillende kleuren op kunnen lichten en daarmee ook indicaties geven van de prestaties. De sensoren in het zwemvest kunnen op afstand worden uitgelezen en zichtbaar gemaakt op een interactief dashboard. Bijvoorbeeld een groot beeldscherm in een ruimte of een tablet of een smartphone. Begeleiders kunnen een verbinding maken met het zwemvestje.

Naast het bevorderen van het leerproces mag ook het spelelement niet ontbreken en bieden de diverse sensoren tal van mogelijkheden voor het ontwikkelen van leuke interactieve spelelementen die aan het vestje kunnen worden toegevoegd. De vormgeving van het zwemvest is om die reden gebaseerd op een dolfijn.
Article image
Een eerste prototype van de LEDs in het zwemvest - Supercool!
Een eerste prototype van de LEDs in het zwemvest - Supercool!
Testing 1, 2, 3


Vanaf september gaat het zwemvestje een testfase in waarin we, samen met de afdeling Sportkunde (Calo) van Windesheim Zwolle, uitvoerig gaan testen en waar nodig verbeteringen aanbrengen of nieuwe ideeën verwerken.

Inmiddels heeft dit innovatieve zwemvestje al geleid tot veel aandacht en enthousiaste reacties. Ook het modulair kunnen zetten van sensoren oogst brede interesse zowel in de zwemsport als bij andere sporten en zowel bij kinderen als topsporters.

Interesse om mee te doen in dit project als kennispartner of investeerder? Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.
Next edition
footer

Meer lezen?

Eerdere edities van de nieuwsbrief zijn hier te vinden.

Aanmelden

Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem maandelijks ontvangen?
Klik hier om je aan te melden.

Afmelden

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat we je als relatie van MarcelvangalenDesign willen informeren. Wil je de updates niet meer ontvangen? Onderaan deze nieuwsbrief kun je je afmelden.


Koffie?
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Mail naar info@mvgdesign, bel: +31(0)411 671957, en kom langs voor een kop koffie!

Disclaimer

Copyright MarcelvangalenDesign 2018. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van MarcelvangalenDesign.