nummer 07  |  Augustus 2018 Open in browser
MVG Mailing
Dappre 3.0 nu beschikbaar!


Privacy, de nieuwe AVG wet, en persoonlijke data. Het zijn veelbesproken onderwerpen het afgelopen jaar. MarcelvangalenDesign werkt samen met DigitalMe al een flinke tijd aan Dappre, een app die het individu weer de controle geeft over zijn of haar data. Voor organisaties biedt Dappre de kans om op grote schaal 1-op-1 verbindingen aan te gaan met hun doelgroep.

De afgelopen tijd is er door het Dappre team van DigitalMe gewerkt aan een belangrijke functionaliteit: Meerdere kaartjes. Met Dappre kun je nu echt zelf bepalen wat je deelt en met wie. Als je een verbinding maakt met een organisatie is die per definitie anoniem. Het Dappre team gaat hard aan de slag om gebruikers zelf te laten bepalen welke profielinformatie of interesses ze delen met organisaties van hun keuze.

Naast de User Interface en User Experience van de nieuwe functionaliteiten hebben we ook de visuele stijl van de app en de website onderhanden genomen en een eigentijdse en passende ‘look & feel’ gegeven.

Connect • Share • Control
Article image
Article image
Article image
Article image
Article image
Aan de slag met Dappre


Meer informatie vind je op dappre.com
Of download de nieuwe Dappre voor iOS hier
footer

Meer lezen?

Eerdere edities van de nieuwsbrief zijn hier te vinden.

Aanmelden

Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je hem maandelijks ontvangen?
Klik hier om je aan te melden.

Afmelden

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat we je als relatie van MarcelvangalenDesign willen informeren. Wil je de updates niet meer ontvangen? Onderaan deze nieuwsbrief kun je je afmelden.


Koffie?
Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?
Mail naar info@mvgdesign, bel: +31(0)411 671957, en kom langs voor een kop koffie!

Disclaimer

Copyright MarcelvangalenDesign 2018. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande toestemming van MarcelvangalenDesign.